Amara Berri Sistema

 

Ikertzea, saiakuntzak egitea eta berritzea Amara Berri *Sistemaren ezaugarriak izan dira eta dira. Hezkuntza-asmoaren, praktikan jartzearen eta ikastetxearen antolamendu eta prestakuntza egituren arteko koherentzia bermatzea gure lehentasunetako bat da.

Gaitasunetan oinarritutako curriculumaren marko teorikoa garatzen dugu, eta ikasgeletako jardueretan zehaztu; horrek metodologia-aldaketak dakartza gure hezkuntza-jardunean eta antolamendu-aldaketak, berriz, antolatzeko moduan. Aldaketa horiek, aldiz, hezkuntza-komunitateak osatzen dituzten elementuen arteko rol berriak eta gauzak egiteko modu berriak sortzen dituzte. Gure ikastetxeetan proiektu globalak abian jarrita, norabide horretan aurrerapausoak ematen ditugu.

 

Gure ustez, garrantzitsua da, ikuspegi global batetik, sortzen ditugun ekimen guztiak eskola bakoitzaren kulturarekin bat egitea. Izan ere, kultura hori propioa da eta eten gabe hazten ari da; bertan, denok sentitzen gara inplikatuta eta hobetzea helburua ez ezik bitartekoa ere bada.

 
* Ludwig Von Bertalanffy. Teoria general de los sistemas.